MENCARI REDHA ILAHI

عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ، قال: كنت خلف النبي صلي الله عليه وسلم يوما ، فقال: (يا غلام! إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك ، احفظ الله تجده تجاهك ، إذا سألت فاسأل الله ، وإذا استعنت فاستعن بالله ، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك ؛ رفعت الأقلام ، وجفت الصحف). رواه الترمذي ، وقال: حديث حسن صحيح.

Ucapan Aidil Fitri Yg Sesuai Mengikut Sunnah Rasulullah

Seringkali kita nerima SMS ucapan Aidil Fitri dengan untaian kata mutiara yang begitu mempesona. Bahkan terkesan menjadi kata-kata yang wajib diucapkan baik oleh perorangan atau instansi “Selamat Hari Raya Aidil Fitri – Mohon Maaf Lahir & Batin”, dan ternyata ucapan tersebut jauh dari apa yang diajarkan Rasulullah buat kita khususnya umat Islam.

Hampir semua ucapan Aidil Fitri yang beredar saat ini tidak ada riwayatnya. Dalam sebuah hadits diterangkan bahwa Ibnu Qudamah dalam Kitab yang berjudul “Al-Mughni” menyebutkan bahwa Muhammad bin Ziyad berkata : “Aku pernah bersama Abu Umamah Al Bahili dan beberapa orang dari kalangan sahabat Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Mereka bila kembali dari solat Aidil Fitri saling mengucapkan : Taqabbalallahu minnaa wa minka (Semoga Allah SWT menerima amal kami dan amal Anda)” Maksudnya menerima di sini adalah menerima segala amal dan ibadah kita di bulan Ramadhan.

Beberapa shahabat menambahkan ucapan shiyamana wa shiyamakum, yang bererti puasaku dan puasa kalian. Jadi ucapan ini bukan dari Rasulullah, melainkan dari para sahabat.

Kemudian, untuk ucapan minal ‘aidin wal faizin itu sendiri adalah salah satu ungkapan yang seringkali diucapkan pada hari raya fitri. Sama sekali tidak bersumber dari sunnah nabi, melainkan merupakan ‘urf (kebiasaan) yang ada di suatu masyarakat.

Demikian juga kata-kata “Mohon Maaf Lahir & Batin”, hanya kebiasaan saja dan tidak bersumber dari Rasul. Malah kalau kita mengikuti sunnah Rasul, harusnya kata-kata “Maaf” diucapkan sebelum masuk bulan Ramadhan bukan sebaliknya. Sayangnya kebiasaan ini sudah menjadi budaya. Selanjutnya tugas kita untuk kembali sesuai Sunnah Rasul

Ringkasan :
  • Ucapan Rasulullah ketika Idul Fitri : Taqabalallahu minna wa minka
  • Ucapan Mohon Maaf Lahir Batin harusnya diucapkan sebelum Ramadhan, bukan sesudah Ramadhan.

Maka adakah berdosakah jika kita mengucapkan “Selamat Hari Raya Aidil Fitri – Mohon Maaf Lahir & Batin” ? Tentu tidak, kerana ucapan ini juga baik tetapi kurang tepat.


DISARANKAN

Selain ucapan yang sering kita ucapkan ketika Aidil Fitri adalah lebih baik kita dahului dengan “Taqabalallhu minnna wa minkum”

UMMU RUMAN BINTI AMIR r.a.

1. Ummu Qura

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ketika Ibrahim berkata : "Wahai Tuhanku! Jadikanlah negeri ini (Mekah) aman sentosa..." (Ibrahim : 35). Bandar Mekah adalah bandar yang sentiasa dituju oleh manusia daripada segala penjuru. Di tengahnya terdapat Al-Bait Al-'atiq (Kaabah) yang telah dijadikan oleh Allah s.w.t. sebagai tempat pulang bagi manusia (tempat ziarah) serta aman. Diceritakan terdapat satu rombongan kecilyang berasal dari dataran tinggi menuju ke Mekah yang aman dan tenteram untuk tinggal di sana. Rombongan kecilini hanya terdiri daripada Ummu Ruman binti Amir bin Uwaimir Al-Kannaniyah, suaminya Abdullahbin Al-Harith Al-Azdiy dan anaknya yang bernama Al-Thufail.

Sudah menjadi tradisi bagi masyarakat Arab pada zaman jahiliyah untuk bersama dengan kabilah lain. Abdullah bin Al-Harith menjadikan Abu Bakar As-Siddiq yang memiliki sifat-sifat mulia sebagai sekutunya. Tidak berapa lama setelah tinggal di Mekah, Abdullah bin Al-Harith meninggal dunia. Dia meninggalkan seorang isteri dan seorang anak. Pada mulanya mereka berdua berasa sedih dan kesepian sepeninggalan Abdullah bin Al-Harith tetapi dengan kelemahan lembutan dan sifat penyayangnya, Abu Bakar mampu menghilangkan perasaan sedih dan kesepian mereka.

Abu Bakar sejak zaman jahiliyah sudah dikenali sebagai orang yang penuh kasih sayang dan pemurah, seperti yang diungkapkan oleh Ibn Al-Dignah kepada kaum Quraisy ketika Abu Bakar berkeinginan untuk berhijrah. Ungkapan Ibn Al-Dignah sebaga berikut : " Wahai kaum Quraisy! Apakah kamu sekalian hendak mengusir seorang yang sentiasa membantu orang yang tidak mempunyai, yang selalu menyambung silaturrahim, yang menolong orang yang keletihan, yang menghormati tetamu dan yang membantu untuk menegakkan kebenaran."

Sifat-sifat Abu Bakar yang mulia ini dapat dilihat, terutama yang terakhir, ketika ia memutuskan untuk menikahi Ummu Ruman setelah ditinggal mati oleh suaminya. Abu Bakar sangat menyayangi, menggalinya dengan baik dan memuliakannya dan anaknya yng bernama Thufail. Abu Bakar mendapat dua orang anak daripada pernikahannya dengan Ummu Ruman. Mereka adalah Abdul Rahman dan Aisyah yang kelak akan menjadi ummul mukminin.

2. Menuju Jalan Kebenaran

Beberapa riwayat menyatakan bahawa Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang pertama sekali memeluk Islam daripada golongan dewasa. Beliau adalah seorang yang digelar As-Siddiq yang pertama dan merupakan khalifah yang pertama. Terdapat dalam dirinya berbagai sifat mulia yang menunjukkan kemuliaan kedudukannya di antara sahabat.

Al-Ustaz Abbas Mahmud Al-'Aqqad dalam bukunya yang berjudul Abqariyah As-Siddiq berkata : "Telah terdapat dalam diri Abu Bakar syarat-syarat ntuk menjadi seorang yang matang, kesegaran untuk memeluk agama Islam, sebagai kawan Rasulullah s.a.w. ketika di dalam gua, disegani di kalangan sahabat dan ramai di antara sahabat yang berikrar memeluk Islam di hadapan Abu Bakar.

Sebagai orang pertama memeluk Islam, akhirnya Abu Bakar menyeru keluarganya yang terdekat supaya memeluk Islam. Mulai daripada ibunya yang bernama Salma binti Sakhr atau Ummu Al-Khair dan isterinya Ummu Ruman semuanya memelukagama Islam. Mereka termasuk dalam golongan sahabat wanita pertama yang memeluk agama Islamdan mengikut ajaran Rasulullah s.a.w.

3. Sifat-Sifat Mulia

Ummu Ruman dikenali sebagai orang sangat dipercayai, yang menepati janji dan seorang wanita solehah. Sebagaimana hal suaminya, Abu Bakar dikenali sebagai As-Siddiq (Orang yang jujur dan dipercayai) sejak zaman jahiliyah. Banyak kita temuan ayat-ayat Al-Quran yang memuji sifat tersebut serta memerintahkan manusia supaya memiliki sifat tersebut.

Kedua orang sahabat ini, Abu Bakar dan isterinya, Ummu Ruman yang mendapat kehormatan bermusaharah dengan Rasulullah s.a.w. dapat dijadikan contoh teladan bagaimana seharusnya manusia bersifat As-Siddiq. Pernikahan Rasulullah s.a.w. dengan Aisyah dapat dijadikan sebagai bukti alangkah mulianya nasab Ummu Rumandan sempurnanya ri'ayahnya (memelihara) kehormatan suami dan pendidikan puterinya. Di samping itu dia dapat membuktikan ketulusan imannya dan dia merupakan contoh seorang wanita yang bersikap baik dan sopan terhadap Rasulullah s.a.w. yang mungkin sukar untuk ditemui.

Ketika Rasulullah s.a.w. memutuskan untuk melamar Aisyah, bertanyalah Khaulah binti Hakim kepada Ummu Ruman : "Wahai Ummu Ruman! Berkat apa yang telah Allah s.w.t. berikan kepada keluargamu?" Ummu Ruman menjawab : "Ada masalah apakah ya Khaulah?" Khaulah binti Hakim menjawab dengan wajah berseri : "Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. telah menyebut nama puterimu Aisyah." Ummu Ruman termenung sebentar sambil berfikir, sementara kegembiraan telah menyilimuti dirinya. Kemudian dia berkata : "Tunggu sebentar! Abu Bakar akan kembali." Ketika Ummu Ruman menceritakan hal tersebut kepada Abu Bakar. Abu Bakar menjawab : "Sesungguhnya Muth'im bin Adiy pun telah menyebut (menawarkan) nama Aisyah kepada anaknya dan demi Allah! Aku tidak pernah untuk mengingkari janji."

Kemudian Abu Bakar menemui Muth'im, sementara isterinya bersamanya Abu Bakar bertanya kepada Muth'im : "Apakah keputusanmu tentang puteriku (Aisyah)?"

Muth'im bin Adiy menoleh kepada isterinya sambil bertanya : "Bagaimanakan pendapatmu?"

Isterinya menghampiri Abu Bakar sambil berkata : "Mungkin kalau kami memutuskan untuk menikahkan anak kami dengan puterimu, maka kamu akan memasukkan dalam agamamu (Islam)!

Abu Bakar tidak menjawab pertanyaan isteri Muth'im tersebut, tetapi malah bertanya kepada Muth'im : "Apakah pendapatmu wahai Muth'im?" Jaawapan Muth'im sama dengan jawapan isterinya.

Abu Bakar berasa sudah terlepas dari perjanjian dengan Muth'im setelah mendengar jawapan mereka. Akhirnya Rasulullah s.a.w. melamar Aisyah. Ummu Ruman sejak itu mengorbankan dirinya untuk ikut serta melindungi Rasulllah s.a.w.

4. Muhajirah Yang Solehah.

Ibn Sa'ad berkata : "Ummu Ruman adalah seorang wanita solehah. Kesolehahan seseorang adalah tanda atas kemuliaannya. Ummu Ruman memiliki keutamaan dalam hijrah.

Ummul Mukminin Aisyah berkata : "Rasulullah meninggalkan kami dan puteri-puterinya ketika baginda hijrah ke Madinah. Ketika suasana sudah terkawal, Rasulullah s.a.w. mengutus Zaid bin Harithah bersama hamba sahayanya yang bernama Abu Rafi' dan Abu Bakar mengutus bersama mereka Abdullah bin Uraiqit sambil membwa surat Abu Bakar yang memerintahkan anaknya, Abdullah supaya berhijrah bersama ibu saya (Ummu Ruman), saya dan Asma isteri Zubair. Ketika sampai di Madinah kami mendapati Rasulullah s.a.w. sedang membina masjid dan beberapa rumah sekitarnya."

Pada tahun kedua hijrah Rasulullah s.a.w. menikahi Aisyah yang telah dididik baik oleh ibunya Ummu Ruman dengan adab yang bersumberkan daripada Al-Quran. Bahagialah orang yang sentiasa mengikuti nasihat nabawiyah.

5. Ummu Ruman dan Al-Quran.

Ketika Ummul Mukminin Aisyah difitnah dengan Hadith Ifki (Cerita bohong) yang dipelopori oleh orang-orang munafik, Ummu Ruman hampir pengsan mendengar khabar tersebut. Dia hanya boleh berserah diri kepada Allah. Dia yakin Allah akan melindungi orang-orang yang soleh dan akan turun kelak aat Al-Quran yang akan menerangkan secara terang kebohongan cerita tersebut.

Setelah beberapa hari turunlah Malaikat Jibril dengan membawa ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan baraah (kesucian) Aisyah daripada cerita bohong tersebut. Alangkah gembiranya hati Ummu Ruman dan anaknya Aisyah ketika mendengar ayat-ayat tersebut dibacakan oleh Rasulullah s.a.w. di atas mihrab. Allah s.w.t. telah menjaga kesucian rumah tangga Rasulullah s.a.w. dan menolak serta membongkar tipu daya kaum munafiqin serta menjadikan mereka golongan yang hina.

Cara Ummu Ruman menghadapi cerita bohong ini adalah contoh seorang wanita solehah dan seorang pelindung yang mulia yang mengetahui hak dan kewajipannya. Alangkah bahagianya kalau kaum wanita muslimah mahu menjadikan Ummu Ruman sebagai contoh teladan bagi mereka.

6. Balasan Syurga.

Banyak sumber sejarah yang mengatakan bahawa Ummu Ruman meninggal dunia pada zaman kenabian, tepat di bulan Zulhijjah tahun 61H. Ummu Ruman banyak mendapat pujian dan penghargaan daripada Rasulullah s.a.w., baik semasa hayatnya mahupun sesudah kematiannya.

Seorang ahli sejarah yang dikenali dengan nama Samhudi telah mengatakan bahawa Rasulullah s.a.w. menziarahi kubur Ummu Ruman dan berdoa kepada Allah s.w.t. agar diampuni segala dosa Ummu Ruman. Rasulullah s.a.w. berdoa untuknya : "Ya Allah! Sesungguhnya engkau melihat dan mengetahui segala sesuatu yang menimpa Ummu Ruman demi membela agama dan Rasul-Mu."

Ibn Sa'ad mentakhrij dengan sanadnya sendiri daripada Qasim bin Muhammad. Dia berkata : "Ketika Ummu Ruman dibaringkan di dalam kuburnya, Rasulullah s.a.w. bersabda yang bermaksud : "Sesiapa yang berkeinginan untuk melihat seorang wanita daripada bidadari syurga hendaklah dia melihat Ummu Ruman." Seorang wanita yang mendapat kedudukan yang sangat tinggi ini adalah sangat beruntung.

Akhirnya, inilah Ummu Ruman, contoh seorang pelindung yang mulia, seorang isteri yang solehah, seorang ibu yang penuh kasih sayang, seorang mukminhah yang tabah. Sudahkah kamu wahai wanita muslimat menjadikan Ummu Ruman sebagai pegangan dan idola hidupmu? Ummu Ruman meriwayatkan satu hadis daripada Rasulullah s.a.w. yang hanya di takhrij oleh Imam Bukhari sahaja.

Di akhir cerita sejarah ringkas hidup Ummu Ruman marilah kita sama-sama membaca firman Allah s.w.t. yang bermaksud :

"Wahai jiwa yang tenang (suci) kembalilah kamu kepada Tuhan-Mu, dengan (hati) redha dan diredhai. Maka masuklah kamu dalam golongan hamba-hamba-Ku dan masuklah kamu ke dalam syurga-Ku."
(Al-Fajr : 27-30)


Perempuan Tidak Pernah Bersembang Melainkan Dengan Al-Quran

Ketika mana Abdullah Bin Mubarak Rahimahullahu Taala dalam perjalanan untuk menunaikan ibadah haji beliau mendapati seorang perempuan tua yang melalui suatu jalan yang jauh dari laluan utama (jalan sempit). Maka beliau pergi mendekati perempuan tua itu.

Abdullah : Assalamualaiki Warahmatullahi Wabarakatuh
Perempuan Tua :
سَلٰمٌ قَولًا مِن رَبٍّ رَحيمٍ (Surah Yasin : 58)
Abdullah : Apa yang kamu lakukan di tanah yang gersang dan tandus ini?
Perempuan Tua : مَن يُضلِلِ اللَّهُ فَلا هادِىَ لَهُ (Surah Al-A'raf : 186)
Abdullah : Kamu mahu pergi ke mana?
Perempuan Tua : سُبحٰنَ الَّذى أَسرىٰ بِعَبدِهِ لَيلًا مِنَ المَسجِدِ الحَرامِ إِلَى المَسجِدِ الأَقصَا (Surah Al-Isra' : 1)
Abdullah : Berapa lama kamu berada di sini?
Perempuan Tua : ثَلٰثَ لَيالٍ سَوِيًّا (Surah Maryam : 10)
Abdullah : Dimana makanan kamu?
Perempuan Tua : وَالَّذى هُوَ يُطعِمُنى وَيَسقينِ (Surah Ash-Shu'ara' : 79)
Abdullah : Dimana air wudhu'?
Perempuan Tua : فَلَم تَجِدوا ماءً فَتَيَمَّموا صَعيدًا طَيِّبًا (Surah An-Nisa' : 43)

Abdullah Bin Mubarak memberi sedikit makanan kepada perempuan tua itu.

Abdullah : Makanan ini halal kamu makanlah.
Perempuan Tua : ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى الَّيلِ (Surah Al-Baqarah : 187)
Abdullah :
Sekarang bukan bulan Ramadhan.
Perempuan Tua : وَمَن تَطَوَّعَ خَيرًا فَإِنَّ اللَّهَ شاكِرٌ عَليمٌ (Surah Al-Baqarah : 158)
Abdullah : Bukankah diberi keringanan berbuka bagi orang yang sedang bermusafir?
Perempuan Tua : وَأَن تَصوموا خَيرٌ لَكُم ۖ إِن كُنتُم تَعلَمونَ (Surah Al-Baqarah : 184)
Abdullah : Berkata-katalah seperti mana aku berkata.
Perempuan Tua : ما يَلفِظُ مِن قَولٍ إِلّا لَدَيهِ رَقيبٌ عَتيدٌ (Surah Qaf : 18)
Abdullah : Kamu datang dari kampung mana?
Perempuan Tua : وَلا تَقفُ ما لَيسَ لَكَ بِهِ عِلمٌ ۚ إِنَّ السَّمعَ وَالبَصَرَ وَالفُؤادَ كُلُّ أُولٰئِكَ كانَ عَنهُ مَسـٔولًا (Surah Al-Isra' : 36)
Abdullah :
Aku minta maaf dengan kesalahan aku itu.
Perempuan Tua : لا تَثريبَ عَلَيكُمُ اليَومَ ۖ يَغفِرُ اللَّهُ لَكُم (Surah Yusuf : 92)
Abdullah : Mahukah kamu menunggang untaku ini?
Perempuan Tua : وَما تَفعَلوا مِن خَيرٍ يَعلَمهُ اللَّهُ (Surah Al-Baqarah : 197)
Abdullah :
Naiklah.
Perempuan Tua : قُل لِلمُؤمِنينَ يَغُضّوا مِن أَبصٰرِهِم (Surah An-Nur : 30)

Maka unta tadi didudukkan

Abdullah :
Silakan
Perempuan Tua : سُبحٰنَ الَّذى سَخَّرَ لَنا هٰذا وَما كُنّا لَهُ مُقرِنينَ (Surah Az-Zukhruf : 13)

Setelah mana Abdullah memegang tali unta itu maka beliau pun menjerit

Perempuan Tua : وَاقصِد فى مَشيِكَ وَاغضُض مِن صَوتِكَ (Surah Luqman : 19)

Kemudian unta tadi berjalan perlahan-lahan sambil Abdullah Bin Mubarak berqasidah

Perempuan Tua : فَاقرَءوا ما تَيَسَّرَ مِنَ القُرءانِ (Surah Al-Muzammil
: 20)
Abdullah : Semoga kamu diberi kebaikan yang banyak dengan peringatan kamu itu.
Perempuan Tua : وَما يَذَّكَّرُ إِلّا أُولُوا الأَلبٰبِ (Surah Al-Baqarah : 269)
Abdullah : Wahai
mak cik adakah kamu sudah mempunyai suami?
Perempuan Tua : يٰأَيُّهَا الَّذينَ ءامَنوا لا تَسـَٔلوا عَن أَشياءَ إِن تُبدَ لَكُم تَسُؤكُم (Surah Al-Maidah : 101)

Setelah kedua-dua mereka bertemu semula dengan rombongan yang mereka terpisah daripadanya maka Abdullah Bin Mubarak bertanya.

Abdullah :
Adakah disini anak kamu atau orang yang terdekat dengan kamu?
Perempuan Tua : المالُ وَالبَنونَ زينَةُ الحَيوٰةِ الدُّنيا (Surah Al-Kahfi : 46)
Abdullah : Apa kerja anak-anak kamu dalam rombongan itu?
Perempuan Tua : وَعَلٰمٰتٍ ۚ وَبِالنَّجمِ هُم يَهتَدونَ (Surah An-Nahl : 16)
Abdullah :
Siapa nama anak-anak kamu itu?
Perempuan Tua : وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبرٰهيمَ خَليلًا (Surah An-Nisa' : 125) وَكَلَّمَ اللَّهُ موسىٰ تَكليمًا (Surah An-Nisa' : 164) يٰيَحيىٰ خُذِ الكِتٰبَ بِقُوَّةٍ (Surah Maryam : 12)

Perempuan tua itu memanggil ketiga-tiga anak-anaknya tadi. Ketiga-tiga mereka datang dengan cepat.

Perempuan Tua : فَابعَثوا أَحَدَكُم بِوَرِقِكُم هٰذِهِ إِلَى المَدينَةِ فَليَنظُر أَيُّها أَزكىٰ طَعامًا فَليَأتِكُم بِرِزقٍ مِنهُ (Surah Al-Kahfi : 19)

Setelah sampai makanan tadi Abdullah Bin Mubarak berkata.

Abdullah : كُلوا وَاشرَبوا هَنيـًٔا بِما أَسلَفتُم فِى الأَيّامِ الخالِيَةِ (Surah Al-Haqqah : 24)

Abdullah Bin Mubarak pun meminta penjelasan daripada anak-anak perempuan tadi

Abdullah : Sesungguhnya ibu kamu ini tidak pernah berkata-kata melainkan dengan Al-Quran sejak dari 40 tahun lalu kerana takut akan kesalahan
, berpegang dengan ayat-ayat Allah dan cinta akan Allah.

((المختار من نوادر العرب وطرائفهم))

PERUTUSAN RAMADHAN 1432_1.flv

Tazkirah : Tetamu Allah di bulan Mulia

DENGAN nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad s.a.w, penghulu segala Nabi dan Rasul. Selawat dan salam juga ke atas keluarga baginda dan seluruh sahabatnya.

Firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 183 “Wahai orang-orang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana pernah diwajibkan ke atas mereka yang terdahulu daripada kamu supaya kamu bertakwa kepada Allah.”

Ayat ini jelas bahawa matlamat terpenting daripada ibadah puasa bukan sahaja semata-mata ibadat, tetapi termasuk jugalah mentarbiyahkan diri seseorang yang beriman supaya menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah SWT takwa merupakan penentuan kedudukan martabat manusia di sisi Allah SWT, kerana Allah SWT tidak menentukan kedudukan manusia berdasarkan kepada keturunan,bangsa, warna kulit, pangkat dan harta benda tetapi ditentukan dengan sifat takwa yang ada pada diri masing-masing.

Walaupun kita seorang kaya ataupun kita miskin, sama ada kita orang berkuasa atau tidak berkuasa, ia bukan ukuran kedudukan kita di sisi Allah SWT.

Ini jelas berdasarkan firman Allah SWT didalam al-Quran, “sungguhnya yang paling mulia di kalangan kamu di sisi Allah ialah orang yang bertakwa. “

Ibadah puasa melahir dan mentarbiyah seseorang yang beriman supaya menjadi orangorang yang bertakwa kepada- Nya, kerana di bulan Ramadan amalan meninggalkan perkaraperkara yang membatalkan puasa dan membatalkan pahala puasa adalah secara praktikal, melatih seseorang itu bertakwa kepada Allah dengan mengikut segala perintah dan meninggal segala larangan-Nya.

Dari segi amalan yang zahir, seseorang yang berpuasa diwajibkan meninggalkan makan minum, meninggalkan pergaulan dengan isteri,
meninggalkan apa yang dihalalkan pada masa yang lain, dan menjadi sebahagian naluri manusia yang bertakwa. Tetapi perkara yang menjadi perintah supaya meninggalkannya di waktu siang hari di bulan Ramadan.

Apabila seseorang manusia itu sanggup meninggalkan perkara yang dihalalkan oleh Allah di masa yang lain sematamata kerana taat kepada Allah, dengan mengerjakan ibadah puasa dan meninggalkan perkara-perkara yang membatalkan, dengan sendirinya melatih dirinya menjadi orang-orang yang taat dengan sifat takwa kepada Allah Taala.

Sesungguhnya dari segi rohani dan hak orang yang berpuasa mestilah dengan niat yang ikhlas kerana Allah SWT keikhlasan melalui ibadah puasa lebih terserlah daripada ibadahibadah yang lain kerana ibadat puasa wajib disembunyikan dan tidak dinyatakan. Ibadat yang lain lebih bersifat dinyatakan.

Orang nampak kita bersembahyang, tetapi orang tidak nampak kita berpuasa, semasa kita tidak makan, tetapi seorang yang berpuasa sanggup meninggalkan perkara yang membatalkan puasa sama ada dilihat oleh orang atau tidak. Di sini menyerlahkan keikhlasan, beribadat kepada Allah yang melahirkan sifat takwa, yang tersirat di dalam hati, bukan dari amalan-amalan yang zahir.

Di antara adab puasa juga ialah meninggalkan perkaraperkara yang boleh membatalkan pahala walaupun tidak membatalkan puasa, melihat yang haram, bercakap yang haram dan sebagainya yang merupakan tegahan-tegahan yang baik yang berkait dengan akhlak yang buruk yang tersirat di dalam hati. Dengan melaksanakan kewajipan ini juga, melahirkan sifat takwa kepada Allah.

Seterusnya di bulan Ramadan, kita dihidangkan dengan amalan ibadat sunat yang banyak seperti membaca Quran, sembahyang Tarawih, menjamu berbuka puasa, bersedekah makanan kepada orang yang berbuka puasa, amalan-amalan ini juga adalah amalan-amalan yang
membentuk peribadi samada yang menghubungkan kita dengan Allah atau hubungan kita dengan sesama manusia, keluarga dan jiran.

Menunjukkan bahawa di bulan mulia ini kita menjadi tetamu Allah SWT dihidangkan dengan makanan-makanan, bukan sahaja makanan zahir yang menyihatkan badan untuk menguatkan diri melaksanakan perintah Allah, dalam masa yang sama makanan-makanan rohani yang membersihkan jiwa dan mengikhlaskan hati sehingga membentuk menjadi orangorang yang bertakwa kepada Allah.

Disinilah terserlah kenyataan Allah, dihujung ayat yang menyatakan wajib berpuasa, supaya kamu menjadi orangorang yang bertakwa kepada Allah. Wallahu A’lam.


Sumber : http://presiden.pas.org.my/v2/