MENCARI REDHA ILAHI

عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ، قال: كنت خلف النبي صلي الله عليه وسلم يوما ، فقال: (يا غلام! إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك ، احفظ الله تجده تجاهك ، إذا سألت فاسأل الله ، وإذا استعنت فاستعن بالله ، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك ؛ رفعت الأقلام ، وجفت الصحف). رواه الترمذي ، وقال: حديث حسن صحيح.

UMAMAH BINTI ABI AL-ASH

1. Permulaan Wanita Mulia

Bercerita tentang keluarga Rasulullah SAW sangat menyenangkan dan indah. Hati kita semakin hidup, jiwa semakin bersinar, dapat membentuk sifat yang baik dan belajar perkara-perkara yang bersifat mulia. Kita akan bercerita tentang sejarah seorang ahlul bait yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sangat menyayangi, memulia dan mendukungnya ketika dia masih bayi.

Siapakah gerangan orang yang ketika kecil pernah didukung oleh Rasulullah SAW? Dia adalah cucu Rasululah SAW. Namanya Umamah binti Abi al-Ash bin Rabi' al-Qurasyiah al-'Abasiyah. Ibunya bernama Zainab binti Rasulullah SAW. Zainab adalah puteri Rasulullah SAW yang paling besar, termasuk dalam golongan muhajirat dan pemimpin-pemimpin wanita yang suci.'

Neneknya yang berasal daripada ibu bernama Khadijah binti Khuwailid, ummul mukminin, pemimpin semua kaum wanita pada zamannya. Beliau adalah seorang yang pertama sekali beriman kepada Rasulullah SAW. Dia memiliki banyak kebaikan dan keberanian. Dia merupakan contoh wanita yang sempurna, seorang yang cerdik, mulia dan seorang calon penghuni syurga.

Ayahnya bernama Abu al-'As bin Rabi', menantu Rasulullah SAW. Ibu Abu al-'Ash bernama Halah binti Khuwailid. Rasulullah SAW selalu memuji Abu al-Ash kerana dia selalu menjaga hubungan baik keluarga. Al-Imam Abu Daud telah mentakhrij hadis dengan sanadnya daripada Ali bin Husain bahawa Rasulullah SAW berkata tentang Abu al-'Ash : "Setiap kali dia bercakap denganku selalu jujur dan apabila berjanji selalu memenuhi janjinya."

Abu al-'Ash pernah ditawan oleh pasukan muslimin ketika perang Badar, namun dilepaskan tanpa wang tebusan sebagai penghormatan kepada Rasulullah SAW kerana dia adalah suami daripada Zainab bin Rasulullah SAW. Kemudian dia memeluk Islam sebelum Rasulullah SAW menakluk bandar Mekah. Rasulullah SAW menikahkannya kembali dengan puterinya Zainab. Akhirnya Abu al-'Ash menjadi seorang anggota perang muslimin. Dia meninggal dunia pada bulan Zulhijjah tahun 12H.

2. Berpisah Dengan Orang Yang Sangat Dicintai

Zainab binti Rasulullah SAW meninggal dunia pada awal tahun kelapan hijrah. Beliau meninggal puterinya yang tercinta, Umamah yang masih kanak-kanak. Pemergian Zainab sangat menyedihkan Rasulullah SAw dan anaknya yang masih kecil. Rasulullah SAW mengirimkan anaknya kepada Allah SWT dan menyuruh kaum wanita untuk memandikannya dengan baik.

Ummu Athiyah menceritakan kepada kita tentang perjalanan tahjiz atas Zainab. Dia berkata : "Rasulullah SAW masuk menghampiri kami ketika puterinya (Zainab) meninggal dunia. Rasulullah berkata kepada kami : "Mandikanlah Zainab 3 atau 5 kali atau lebih banyak dengan air yang dicampurkan dengan sidr (bidara) dan campurkan air dengan kapur untuk yang terakhir. Beritahu saya apabila kamu selesai memandikan Zainab."

Kami mengkhabarkan kepada Rasulullah SAW setelah selesai memandikan Zainab dan memberi kainnya. Rasulullah SAW pun berkata : "Tutuplah Umamah binti Abu al-'Ash dengan kain tersebut." Kemudian Rasulullah SAW menyolatkan Zainab, menghantarkan ke makamnya di Baqi' di bandar Madinah.

Kemudian Rasulullah SAW kembali ke cucunya, Umamah untuk menghibur hatinya yang sedih sepeninggalan puterinya Zainab. Rasulullah SAW mencurahkan kasih sayang sepenuh kepada cucunya tersebut seperti halnya kepada Hasan dan Husain, putera Fatimah az-Zahra. Semoga Allah SWT sentiasa meredai mereka semua.

3. Umamah Di Bawah Jagaan Rasulullah SAW

Umamah mendapat perhatian yang sangat besar daripada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sentiasa mencurahkan kasih sayangnya terhadap cucunya tersebut., sampai mendukungnya ketika baginda solat seperti yang diriwayatkan oleh Abu Qatadah.

Abu Qatadah r.a. berkata : "Ketika kami hendak melaksanakan solat Zohor atau Asar, maka Bilal memanggil Rasulullah SAW. Rasulullah SAW datang sementara cucunya, Umamah berada di lehernya (didukung). Ketika Rasulullah SAW pergi ke tempat imam dan kami berdiri di belakangnya, Umamah masih berada di leher Rasulullah."

Abu Qatadah berkata bahawa Rasulullah SAW membaca takbir (Allahu Akbar) kami membaca takbir setelahnya. Apabila Rasulullah SAW mahu rukuk, dia meletakkan Umamah, kemudian baginda rukuk dan sujud. Setelah selesai sujud, Rasulullah SAW berdiri dan mengangkat Umamah kembali ke kedudukan asal dan hal ini terus berlangsung setiap rakaat sehingga Rasulullah SAW selesai daripada solat. Perbuatan Rasulullah SAW mendukung cucunya Umamah ketika baginda solat menunjukkan kepada kita kecintaan Rasulullah SAW yang begitu besar terhadap kanak-kanak dan perhatiannya yang begitu serius terhadap perkembangan mereka.

4. Keluarga Yang Paling Dicintai

Rasulullah SAW sangat menyayangi Umamah dan sentiasa memberinya hadiah pada saat-saat tertentu. Telah diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah bahawa Rasulullah SAW mendapat hadiah daripada an-Najasyi seutas rantai emas. Rantai tersebut Rasulullah SAW berikan kepada Umamah r.a. Umamah memiliki kedudukan yang mulia di kalangan para sahabat wanita dan dianggap orang yang paling disayangi oleh Rasulullah SAW. Ummul Mukminin Aisyah pun hampir cemburu melihat kecintaan Rasulullah SAW yang begitu serius terhadap Umamah.

Ummul Mukminin Aisyah telah meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW mendapat hadiah seutas gelang yang diperbuat daripada batu akik yang dihiasi dengan emas. Semua isteri Rasulullah SAW berkumpul, sedangkan Umamah puteri Zainab binti Rasulullah sedang bermain di halaman rumah.

Rasulullah SAW berkata : "Bagaimana pendapat kamu sekalian tentang hadiah ini?" Kami menjawab : "Ya Rasulullah! Kami tidak pernah melihat rantai yang lebih cantik daripada ini." Rasulullah berkata : "Kembalikan rantai tersebut kepada aku." Setelah mengambil rantai tersebut Rasulullah SAW berkata : "Demi Allah! Aku akan mengalungkannya ke leher orang yang paling aku sayangi dalam keluargaku."

Kemudian Aisyah berkata : "Dunia terasa gelap, khuatir kalau Rasulullah SAW akan meletakkannya ke leher orang lain dan aku melihat semua isteri Rasulullah SAW berharap seperti aku. Suasana menjadi sunyi. Perasaan kami (isteri-isteri Rasulullah) menjadi tenang ketika Rasulullah SAW meletakkan rantai tersebut ke leher Umamah binti Abu al'Ash.

5. Pernikahan Umamah

Ketika Abu Al-'Ash bin Rubi' meninggal dunia pada tahun kedua belas hijrah, terlebih dahulu dia memberi wasiat kepada puterinya Umamah untuk menikah dengan Zubair bin 'Awwam r.a. Zubair bin 'Awwam menikahi Umamah setelah Ali bin Abi Talib (Suami pertamanya Umamah) meninggal dunia. Ali bin Abi Talib menikahi Umamah sesuai dengan wasiat isterinya Fatimah binti Rasulullah sebelum dia meninggal dunia. Pernikahan Ali bin Abi Talib dengan Umamah berlangsung pada zaman khalifah Umar bin Khattab. Ketika Ali bin Abi Talib terbunuh, Umamah sangat bersedih.

Lihatlah bagaimana Ummul Haitham An-Nakha'i menggambarkan perasaan Umamah ketika Ali bin Abi Talib terbunuh : "Apakah rambutku mulai memutih dan daya ingatanku mulai berkurang Umamah, ketika seorang kawan pergi meninggalkan kawannya. Dia selalu membayangkannya kerana hajatnya terhadapnya. Ketika dia mulai jenuh, dia terbangun Ali bin Abi Talib berpesan kepada isterinya Umamah sebelum meninggal dunia : "Wahai isteriku! Kalau ingin menikah setelah kepergianku, aku telah merelakan engkau untuk menikah dengan Mughirah bin Naufal."

Sesudah habis tempoh masa iddah Umamah, datanglah Mu'awiyah bin Abu Sufyan untuk melamar Umamah tetapi Umamah mengutus surat kepada Mughirah. Dalam suratnya dia berkata : "Kalau engkau berkeinginan menikahiku segeralah datang." Akhirnya menikahlah Mughirah bin Naufal dengan Umamah. Hasan bin Ali menjadi wali bagi Umamah. Dia hidup bersama Mughirah sampai dia meninggal dunia pada zaman khalifah Mu'awiyah. Daripada kedua pernikahannya tersebut, Umamah tidak dikurniakan seorang keturunan pun.

Dengan meninggalnya Umamah (tanpa meninggal seorang keturunan pun) terputuslah keturunan Zainab binti Rasulullah. Zainab, Ruqayyah dan Ummu Kalthum, puteri-puteri Rasulullah, tidak memiliki keturunan lagi. Hanya Fatimah Az-Zahra saja yang masih memiliki generasi-generasi sampai saat ini.

Akhirnya, sampailah kita di penghujung sejarah Umamah binti Abi Al-'Ash. Sejarah hidup yang sangat indah. Semoga Allah SWT sentiasa menerangi kubur orang yang paling di cintai oleh Rasulullah SAW daripada ahlul baitnya.

0 comments:

Post a Comment